Cary Group

Ryds Bilglas-koncernen blir nu Cary Group!

Koncernen Ryds Bilglas, med bolag i Sverige, Danmark, Norge och Storbritannien, byter nu namn till Cary Group. Det innebär ett nytt koncernnamn och varumärke som kan representera den befintliga och internationella verksamheten men som också kan stötta expansionen framåt. Koncernen kommer behålla starka lokala varumärken så länge det är affärsmässigt och strategiskt motiverat.

”Vi är stolta över att nu bli en ännu mer sammanhållen familj av företag under namnet Cary Group och på så sätt kunna erbjuda smartare lösningar till våra kunder och samtidigt en större potential för våra medarbetare. Som ett avstamp i vår strategi mot 2025, och under det nya namnet, etablerar vi en starkare gruppfunktion, utökar samarbeten mellan våra marknader och siktar på att dubbla vår omsättning”,
säger Anders Jensen, VD, Cary Group.

Ryds Bilglas grundades i Sverige för över 70 år sedan och har sedan dess vuxit genom förvärv av familjedrivna företag och franchiseverksamheter. Den fortsatta expansionen kommer från och med nu ske under det nya namnet som tagits fram för att täcka in hela affären inklusive de internationella
marknaderna men också för att kunna bära och representera koncernens hållbara erbjudande inom skade- och bilvårdstjänster. Koncernen kommer fortsätta använda de existerande lokala varumärkena, såsom Ryds Bilglas i Sverige och Mobile Windscreens i Storbritannien, så länge det är affärsmässigt och strategiskt motiverat. På övriga marknader och framtida sådana kan bolagen, när timingen är rätt, byta namn till Cary. I Norge till exempel kommer Cary att användas och planen är att Ryds Bilglass ska drivas under varumärket Cary från och med början av 2021.

”Det nya gruppnamnet och varumärket kommer ta oss in i framtiden och skapades genom en kombination av Car+Ry(ds) (=Car care by Ryds). På det sättet hedras vårt arv samtidigt som vi tydliggör vårt kundfokus och hållbara affärsmodell som bygger på en strävan att så långt det går reparera vindrutor istället för att byta ut dem. Vi har för avsikt att stärka vårt erbjudande och utveckla lösningar som förlänger livslängden samt
höjer värdet och säkerheten på våra kunders fordon. Helt enkelt – because we care”, säger Anders Jensen.