Personuppgiftshantering

Personuppgiftshantering och våra kunders datasäkerhet är väldigt viktigt för oss och vi vill vara tydliga med hur vi arbetar med området för att du som kund ska känna dig trygg när du delar dina personuppgifter med oss.

Alla personuppgifter som vi samlar in och lagrar i vårt register hanteras i enlighet med gällande lagar och bestämmelser. På den här sidan har vi samlat en översikt om hur Ryds Bilglas AB behandlar dina personuppgifter, i vilket syfte samt vilka rättigheter du som kund har gällande detta.

Ansvarig för denna hemsida (rydsbilglas.se) och för insamlingen av personuppgifter är:
Ryds Bilglas AB
Org No: 556538-7502
Hammarby Kaj 10D
12032 Stockholm

På den här sidan hittar du alltid våra vid varje tillfälle gällande riktlinjer för hantering av personuppgifter. Ändringar som sker som en följd av utveckling på hemsidan eller ändringar i regelverket kommer vi därför uppdatera här löpande.

Riktlinjer för hantering av personuppgifter

På den här sidan har vi samlat en översikt om hur Ryds Bilglas AB behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du som kund har i förhållande till detta. Personuppgifter definieras som all typ av information som kan användas för att identifiera dig som person.

Alle upplysningar vi samlar in, lagrar och behandlar gör vi i linje med regelverket i den europeiska förordningen för hantering av personuppgifter (GDPR). Uppgifterna lagras inom EU och vi försäkrar att personuppgifter inte utan kunds samtycke överförs till tredje part utanför koncernen Cary Group.

Som en stor internationell aktör använder vi externa tjänsteleverantörer för att lagra vissa personuppgifter. Vi försäkrar er om att detta görs på ett riktigt sätt och i enlighet med gällande regelverk, samt att ägarskapet av personuppgifterna alltid stannar hos Ryds Bilglas AB.

Våra rutiner för löpande hantering av personuppgifter är utarbetade av specialister certifierade inom GDPR och alla anställda som kommer i kontakt med personuppgifter är skriftligt förpliktigade till att följa dessa rutiner.

Vilka uppgifter samlar vi in och när?

Vilka uppgifter samlar vi in och när?
När du beställer nåt från oss t ex en tid för vindrutebyte, stenskottslagning eller ett stenskottsplåster, samlar vi in den informationen vi behöver för att kunna fullföra beställningen. Det kan röra sig om:

 • Namn
 • Adress
 • Mailadress
 • Telefonnummer
 • Fordonets registreringsnummer

Vi hämtar informationen om ditt forum via Trafikverket. I denna informationen ingår också organisationsnummer / personnummer till ägaren av fordonet. Dessa lagras i vårt kundregister.

Önskar du mer information om de uppgifter vi har lagrat om dig eller vill du att vi tar bort dem, så kan du kontakta oss via mail på info@rydsbilglas.se.

Vad använder vi uppgifterna till?

 • Vi samlar bara in personuppgifter som er nödvändiga för att vi ska kunna utföra arbetet på ditt fordon och för att kunna kommunicera med dig som kund i anslutning till det avtalade arbetet.
 • Om du samtycker till marknadskommunikation kan vi också komma att samla in information för att kunna förse dig med relevanta erbjudanden, nyheter och produktinformation.
 • Vi samlar också in information som kan användas till att analysera hur vår hemsida fungerar för dig som kund. Vi tittar bl a på hur kunderna hittat till vår sida och vilka undersidor som besök. Denna typ av information anonymiseras och aggregeras och kan inte spåras tillbaka till dig som person.
 • I försäkringsärenden kan vi för att kunna utföra arbetet komma att behöva skicka dina personuppgifter (krypterat, såklart) till det aktuella försäkringsbolaget.
 • Personuppgifterna behandlas bara inom EU och det förekommer inga former av automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Skydd av dina personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas som konfidentiell information och i linje med våra interna riktlinjer för sådana. Dessa är i sin tur verifierade att vara i enlighet med gällande regelverk.

Vi brukar bara godkända system och verktyg till att lagra personuppgifterna och det är bara de anställda som behöver ha tillgång till uppgifterna som har möjlighet att komma åt dem. De delas inte vidare med utomstående.

Systemen som lagrar och behandlar personuppgifterna är skyddade genom diverse tekniska och processrelaterade mekanismer i enlighet med koncernens IT-säkerhetspolicy.

Vidare får alla anställda som hanterar personuppgifter utbildning i gällande regelverk och rutin samt genomgår en årlig certifiering för att verifiera dessa.

Rättigheten att bli bortglömd

Om vi har registrerat dina personuppgifter i vårt register, så har du i enlighet med regelverket rätt att begära:

 • Information om vilka upplysningar vi har lagrat om dig.
 • Att felaktiga eller ofullständiga uppgifter korrigeras.
 • Att vi tar bort dina uppgifter. Notera att detta bara är möjligt om vi icke längre behöver dina uppgifter för att fullfölja våra åtaganden och förutsatt att det inte finns lagliga krav på oss att behålla dem.
 • En begränsad rätt till att behandla lagrad information.
 • Rätt till att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.
 • Rätt till dataportabilitet.

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke som ger Ryds Bilglas AB rätten till att behandla dina personuppgifter. Vi är också förpliktigade att ge dig en översikt om vilka uppgifter vi lagrar och i vilket syfte vi lagrar dessa.

Om du önskar att begära en eller flera av ovanstående punkter kan du skicka ett underskrivet dokument till vår ansvarige för personuppgifter på info@rydsbilglas.se eller till koncernens personuppgiftsansvarige, se kontaktvägar längst ned på denna sida.

Hur länge behåller vi dina uppgifter?

Ryds Bilglas AB lagrar bara dina personuppgifter under den tid de krävs för att kunna leverera tjänsterna som du som kund beställt från oss. Hur länge det är beror på typen av information, vad de ska brukas till och vilket regelverk som styr.

 • Vi lagrar information rörande bokningar i 3 år.
 • Vi lagrar information rörande fakturering i 7 år, med hänvisning till Bokföringslagen.
 • Vi lagrar information rörande marknadskommunikation enbart under den tid där du som kund godkänt det.

Personuppgifter rörande minderåriga

Vi samlar inte in personuppgifter från personer under 18 år.

Överföring av personuppgifter från hemsidan

Alla uppgifter som förmedlas av en kund som en del av bokningsprocessen sker på kundens eget initiativ och risk. Alla känsliga uppgifter överförs till vårt bokningssystem över en krypterad kommunikationskanal. När upplysningarna landar i vår bokningsdatabas så hanteras de på ett säkert sätt i enlighet med tidigare beskrivning rörande skydd av personuppgifter.

Samarbetspartners och tredjeparts-aktörer

Vi försäkrar dig att vi inte säljer, ger bort eller på nåt annat sätt överför personuppgifter till utomstående utan att först inhämta ditt samtycke. Detta inkluderar inte driftspartners för systemen eller andra tredjepartsaktörer som är involverade i underhållet och driften av våra tekniska system, samt i utskick av marknadskommunikation. Vi försäkrar dock att sådana partners skriver under personuppgiftsbiträdesavtal i enlighet med lagstiftningen, som förbinder dem att hantera personuppgifterna på ett lagligt och säkert sätt.

Cookies

Cookies är en benämning på små textfiler som lagras på datorer för att komma ihåg användares aktiviteter på bestämda hemsidor. Detta kan t ex vara vilka sidor du besökt och eventuell information du matat in. Nätbutiker brukar t ex använda cookies för att lagra varor du lägger i varukorgen så att du kan gå tillbaka och se på fler produkter utan att förlora dem du redan lagt till.

Om du önskar att vi inte lagrar cookies på din dator kan du själv blockera detta i din webbläsares inställningar. Vi vill dock göra dig uppmärksam på att vi då inte kan ta ansvar för funktionaliteten på vår hemsida.

Önskar du se och granska inställningarna för cookies på vår sida så kan du göra det i vår Cookie Manager som nås via länken nedan.

Önskar du radera cookies efter avslutat besök så kan du göra detta under Inställningar eller Historik på din webbläsare, exakt var beror på vilken webbläsare du använder.

Cookie inställningar

Analys av webbtrafik

Denna hemsidan nyttjar analysverktyget Google Analytics för att samla in och analysera anonymiserad information om trafiken till sidan och inne på sidan. Ansvariga för detta verktyg är Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics använder cookies för att samla in informationen.

Önskar du mer information om hur Google hanterar den data som samlas in så hittar du detta i Google Inc personuppgiftsdeklarering som finns på: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=se

Plug-ins till sociala medier

Ryds Bilglas AB hemsida kan i vissa fall nyttja tredjepartsinnehåll (s k plug-ins). Detta kan t ex vara You Tube videos, RSS-feeder eller inkapslade sociala medie poster.

Var hittar jag personuppgiftsdeklarationen?

Denne personuppgiftsdeklaration är tillgänglig från alla undersidor till hemsidan rydsbilglas.se som ägs av företaget Ryds Bilglas AB via länken Om villkor & personuppgifter. Sidan kan skrivas ut på papper.

Frågor om personuppgiftsdeklarationen

Om du har några frågor om skrivningen i denna personuppgiftsdeklaration så kan du kontakta koncernens personuppgiftsansvarige via post eller e-mail.

Cary Group AB
ATT: Data Protection Officer
Hammarby Kaj 10D,
12032 Stockholm

eller på mail: GDPR@carygroup.com

Senaste uppdatering

Denna personuppgiftsdeklaration uppdaterades senast 2021-05-19.

Om Ryds Bilglas