Hållbart företagande

In zoomad bild på ett stenskotts verktyg som lagar en vindruta

Att arbeta mot ett hållbart företagande är för oss inget nytt. Vi är medvetna om de globala utmaningar som samhället står inför. Uppvärmningen, överkonsumtion av naturresurser och bristande arbetsförhållanden är bara några av dem. Utöver de globala utmaningar vi står inför utmanas vårt företag av den utvecklingstakt fordonen idag har. Dagens bilar är väsentligt mer utvecklade än tidigare och rutorna blir allt mer komplicerade. Det ställs höga krav på tekniskt kunnande och framförallt att vår personal snabbt kan anpassas till förändringarna.

Med en vision att fortsätta växa som vi gjort behöver vi investera ännu mer i personalen då de är vår viktigaste resurs för att klara tillväxten. Vi behöver säkra att personalen har den kompetens som krävs för att följa med utvecklingstakten och att våra medarbetare erbjuds en säker, trygg och hälsosam arbetsplats där man vill stanna och fortsätta utvecklas.

Ryds Bilglas har ambitionen att bli en föregångare inom hållbart företagande. Det betyder att vi gör och behöver göra fler insatser för att vårt arbete ska bli lite grönare – i allt från materialval och interna transportmedel till valet av lånebil och att arbeta för att laga rutor istället för att byta dem. Att arbeta mer klimatsmart handlar för oss om att hitta de gröna alternativen i allt vi gör. Vår ambition är att bli ett av de mest hållbara företagen i vår bransch med stark koppling mellan affärsstrategi, varumärkesvärde och hållbarhetsarbete. Vi som företag vill göra skillnad och vi vill med vår hållbarhetsredovisning berätta hur.

Om Ryds Bilglas