Hur stort stenskott kan man laga?

Stenskott upp till 3 cm brukar man normalt kunna reparera. Är skadan större krävs i regel ett rutbyte.