Ryds Bilglas information kring Coronaviruset

Vi vill informera alla kunder och samarbetspartners att vi på Ryds Bilglas, trots den period av osäkerhet vi befinner oss i till följd av Coronaviruset, är fullt fungerande och fortsätter att leverera lagning och byten av fordonsglas.

Vi följer självklart händelseutvecklingen och myndigheternas rekommendationer kring hur man ska förhålla sig och agera kopplat till coronaviruset och smittspridningen. Vi har högsta prioritet på våra kunders och personals välmående och vi gör en rad åtgärder för att minimera smittspridning, till exempel:

  • Engångshandskar används vid arbete på kundbilar samt vid nyckelhantering.
  • Tvätt av bilnycklar och interiört i kupén (ratt, instrumentpanel, växelspak mm) i fordon.
  • Vi städar regelbundet våra anläggningar med rekommenderade sanitetsprodukter och uppmanar alla anställda att ofta tvätta händerna.
  • Vidtar åtgärder för att säkerställa våra anställdas välbefinnande. Detta inkluderar att instruera anställda som känner sig sjuka att stanna hemma och rådfråga vårdgivare.
  • Vi har tillsvidare stoppat tjänsteresor till andra länder och hanterar merparten av våra möten via digitala verktyg.

Vi finns alltså fortfarande här för dig. Våra verkstäder, kundtjänst och onlinebokningen är öppen som vanligt.

Med vänlig hälsning,

Anders Jensen, Koncernchef
Ryds Bilglas

Om Ryds Bilglas