Ryds Bilglas lanserar nytt lärlingsprogram

Som ett steg i att tillgodose ett ökat behov av kompentent arbetskraft samt locka fler kvinnor till en mansdominerad bransch har Ryds Bilglas tagit fram ett eget lärlingsprogram där nya talanger får utbildning och handledning för att lära sig yrket.

Ryds Bilglas har sedan länge anställt och utbildat lärlingar med stor framgång och tar nu för första gången ett helt nytt grepp med ett eget lärlingsprogram. Pilotprojektet genomförs i Stockholm och innebär att en grupp lärlingar går utbildningen tillsammans. De första fyra antagna lärlingarna har anlänt till verkstaden i Huddinge där de handleds av Hasse Åhnström som är teknisk resurs i Stockholm.

Programmet sträcker sig över 18 månader och innehåller både praktiska och teoretiska moment, och följer en utbildningsplan som bygger på Ryds Bilglas gemensamma arbetssätt. Efter en gemensam inledande introduktionsperiod i Huddinge kommer lärlingarna att få jobb på olika verkstäder i Stockholm. Alla moment handleds av bilglastekniker på den verkstad som lärlingen hamnar på och av Hasse. Vid två tillfällen under programmet får lärlingen göra delprov inför yrkesprovet som avslutar utbildningen och lärlingen erhåller sitt yrkesbevis.

Att utbilda medarbetare internt öppnar upp för möjligheten att rekrytera talanger som saknar tidigare erfarenhet och som en del i vår ökade satsning på jämställdhet ser vi här möjligheter att attrahera fler kvinnor till en annars mansdominerad bransch”, säger Fredrik Karlsson, Sverigechef på Ryds Bilglas.

Tindra Kolberg är en av de antagna lärlingarna och har, förutom under värnplikten i Boden där hon körde pansarvagn, ingen tidigare arbetslivserfarenhet från motorbranschen. Intresset för bilar kommer hemifrån med en pappa som arbetat som bilmekaniker. Själv startade Tindra sin karriär i klädbutik fram tills hon blev antagen till lärlingsprogrammet.

Upplägget under lärlingsperioden innebär att man får utföra många moment själv under handledning vilket gör att man lär sig snabbt. Under handledningen finns också utrymme för att man kan få göra fel och då kunna lära sig av sina misstag, vilket också bidrar till att man lär sig snabbare.”, säger Tindra Kolberg.

Jonathan Högberg som även han är antagen till lärlingsprogrammet har lite fordonserfarenhet sedan tidigare men inte hittat någon annan utbildning inom området som lockat, när han såg annonsen från Ryds Bilglas såg den intressant ut. Lärlingar Simon Gustafson och Simon Jensen berättar att det genom lärlingsupplägget finns stora möjligheter till att fråga sin tekniska resurs om råd om man undrar över moment och arbetssätt, och att möjligheten att bli antagen i grupp har som positiv följd att man även kan lära sig av varandra.
 

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Karlsson, Sverigechef, Ryds Bilglas
Tel: +46 10 102 99 36

Om Ryds Bilglas
Ryds Bilglas är en ledande aktör inom reparation och byte av bilglas och finns nära kunden med över 160 verkstäder i Sverige. Företaget grundades 1947 och är idag en del av koncernen Cary Group. För mer information besök gärna www.rydsbilglas.se