Cary Group förvärvar expressglass i Portugal

Cary Group har tecknat avtal om att förvärva 100% av det portugisiska bolaget GlassCo S.A., ägare till ”ExpressGlass”, verksamma inom reparation och byte av bilglas i Portugal.

Förvärvet är ytterligare ett steg i bolagets europeiska expansion. ExpressGlass har 90 verkstäder i Portugal, av vilka 44 är egenägda och 46 drivs av oberoende partners under ExpressGlass varumärke. Total försäljning, inklusive försäljning från franchiseverkstäder, uppgick under 2020 till cirka 15 miljoner Euro och nettoförsäljningen hänförlig till bolaget uppgick till cirka 11 miljoner Euro. Antalet anställda uppgår till cirka 200.

”Med förvärvet av portugisiska ExpressGlass fortsätter Cary Group sin europeiska expansion. ExpressGlass har ett starkt varumärke, levererar tjänster med hög kvalitet och service, samt har starka relationer till försäkringsbolag och andra kunder. Den portugisiska marknaden för reparation, byte och kalibrering av fordonsglas är en viktig del av den europeiska marknaden med en stark förväntad tillväxt de kommande åren, drivet av en växande bilflotta, ökat antal körda mil per bil och ökad komplexitet i vindrutor, vilket driver behovet av kalibrering. Förvärvet av ExpressGlass är ett naturligt steg i vår konsolideringsresa och befäster Cary Groups position på den Iberiska halvön”, säger Anders Jensen, VD för Cary Group.

Läs hela pressmeddelandet på Cary Group