Ryds Bilglas förvärvar Allehanda Glas

Ryds Bilglas har tecknat avtal om att förvärva bilglasverksamheten i Allehanda Glas som är ett starkt lokalt glasmästeri med lång historik i Uppsala. Förvärvet träder i kraft 1 oktober.

Allehanda Glas är ett traditionellt glasmästeri med både bil- och planglasverksamhet som för närvarande är medlem i Glaskedjan. Verksamhet kommer att bedrivas vidare i nuvarande lokaler på Kungsängsesplanaden 7 i Uppsala. I och med förvärvet stärker vi vår närvaro ytterligare i Uppsala och detta blir Ryds Bilglas femte verkstad i staden.