Ryds Bilglas genomför ytterligare tre förvärv i Sverige

Ryds Bilglas fortsätter att stärka sin position i Sverige genom tre nya förvärv för att möta den starka efterfrågan.

I Enköping har bilglasverksamheten i Nya Glasmästeriet AB förvärvats. Nya Glasmästeriet är en stark lokal aktör med lång historia som fram tills nu ingått i Glaskedjan. Verksamheten kommer att drivas vidare på befintlig adress och blir vår andra verkstad i Enköping, vilket stärker vår ställning i regionen.

I Katrineholm har bilglasverksamheten i Hedlunds Glas i Katrineholm AB förvärvats. Bolaget är en etablerad aktör i Katrineholm, som liksom Nya Glasmästeriet ingick i Glaskedjan.

I Örebro har vi förvärvat Örebro Bil & Planglas AB. Bolaget har länge verkat på orten och är en stark lokal aktör som ingick i franchisekonceptet Samglas. Verksamheten blir vår tredje anläggning i Örebro och vi är glada att kunna stärka vår position ytterligare i området.