Cary Group blir klimatneutrala

Cary Group erbjuder bilglas- och bilskadetjänster som förlänger fordonens livslängd och hjälper att bevara deras värde och säkerhetsfunktioner. Att med socialt ansvarstagande och minimal miljöpåverkan ta hand om och reparera, i stället för att ersätta med nytt material, är grunden för hållbar bilvård hos Cary Group. Trots en hållbar strategi avger Cary Groups tjänster ett klimatavtryck. Sedan 2020 har Cary Group därför klimatkompenserat en del av sina direkta utsläpp, men under 2021 togs ytterligare ett steg för att kompensera samtliga utsläpp då Cary Group blir klimatneutralt.

Läs hela pressmeddelandet på Cary Group