Cary Group förvärvar spanska Ralarsa

Cary Group, en ledande europeisk leverantör av tjänster inom reparation och byte av fordonsglas, offentliggör idag förvärvet av Auto Cristal Ralarsa (”Ralarsa”), Spaniens näst största aktör inom reparation och byte av fordonsglas.

Under 2020 hade Ralarsa över 235 verkstäder, av vilka 155 är franchiseägda, samt 85 stycken mobila enheter. Total försäljning, inklusive försäljning från franchiseverksamheten, uppgick till 51 miljoner Euro och nettoförsäljningen hänförlig till bolaget uppgick till 25 miljoner Euro. Bolaget har cirka 375 anställda.

Det gläder mig att få välkomna ännu ett starkt och uppskattat varumärke till Cary Group. Vi delar värderingar och historik som familjeägda bolag, med starka relationer till försäkringsleverantörer, och en marknadsledande position på våra respektive marknader. Ralarsa har även en lönsamhet i linje med Cary Group, vilket sammantaget gör bolaget till ett logiskt tillägg till vår affär och sätt att arbeta. Den spanska marknaden för reparation, utbyte och kalibrering av fordonsglas är en viktig del av den europeiska marknaden med en stark estimerad tillväxt de kommande åren, drivet av en växande bilflotta, ökat antal körda mil per bil och ökad komplexitet i vindrutor vilket driver behovet av kalibrering. Förvärvet av Ralarsa innebär ett stort steg för att utöka vår geografiska närvaro i Europa och ger en solid plattform för att accelerera vår europeiska expansion ytterligare”, säger Anders Jensen, VD för Cary Group.

Läs hela pressmeddelandet på Cary Group