Cary Group stärker marknadspositionen i Storbritannien genom förvärv av Charles Pugh Holdings

Cary Group har tecknat avtal om att förvärva 100% av aktierna i det brittiska bolaget Charles Pugh (Holdings) Ltd, (”Charles Pugh Holdings”). Bolaget är ett av de ledande inom reparation och byte av fordonsglas med tillhörande grossistverksamhet i Storbritannien. Förvärvet är ett viktigt steg i att stärka marknadspositionen i Storbritannien och att möjliggöra synergier tillsammans med Cary Groups befintliga brittiska verksamhet. Charles Pugh Holdings är också del av samma konsortium som Cary Group i Storbritannien, National Windscreens. Charles Pugh Holdings försäljning för 2021 uppgick till cirka 56 MGBP och antalet anställda till cirka 500.

”Förvärvet av Charles Pugh Holdings är en mycket viktig del i vår strategi att stärka vår marknadsposition i Storbritannien och att genom synergier mellan Charles Pugh Holdings och vår befintliga verksamhet öka lönsamheten i den brittiska verksamheten. Synergierna de närmsta 12 månaderna beräknas uppgå till nästan 2 MGBP på årsbasis. Genom Charles Pugh Holdings egen distributionsverksamhet ser vi möjligheter att bland annat optimera inköp, återförsäljning och distribution på den brittiska marknaden. Över tid ser vi även möjligheter till ytterligare skalfördelar och utbyte av best practices för att öka våra marginaler i Storbritannien. Bolaget, med sin långa historia, har en välskött verksamhet och vi ser fram emot att de blir del av Cary Group”, säger Anders Jensen, VD för Cary Group.

Läs hela pressmeddelandet på Cary Group